Elksniņš: Lāčplēsis taisnojas. Siltumtīklus jau sen privatizējuši Daugavpils “kiprieši”

A.Elksnins_Saeimas_Kanceleja

Elksniņš: Lāčplēsis taisnojas. Siltumtīklus jau sen privatizējuši Daugavpils “kiprieši” (0)

24.03.2017

Pēc tam, kad tika publicētas liecības par Daugavpils mēra Jāņa Lāčplēša piedalīšanos pilsētas domes deputātu balsu pirkšanā no (vēlāk nogalinātā) Grigorija Ņemcova un 200 000 latu izspiešanā no Rīgas biznesmeņiem, apmaiņā pret ko viņš apsolīja “Daugavpils siltumtīklu” TEC-2, J. Lāčplēsis paziņoja: “Priekšvēlēšanu kampaņas interešu lokā Daugavpilī ietilpst “Daugavpils siltumtīklu” privatizācija”.

3-min

Savu pozīciju viņš pamatoja ar Parlamentā valdošo stilu, kur pirms katrām vēlēšanām izmanto tādus lozungus kā “krievi nāk”,  “tanki brauc”, utt.

4

Vai mērs stāsta patiesību? Un vai iespējams privatizēt to, kas jau privatizēts?

Tā arī mēs dzīvotu, bēdu nezinādami un akli ticēdami mūsu pilsētas vadības nesavtībai, ja ne viens “bet”! Pēc mana 2015. gada iesnieguma Valsts kontrole veica siltumtīklu revīziju un konstatēja:

[1] Lēmums par visu privātuzņēmumu iesaistīšanu (uzreiz atzīmēšu – to, kas strādā atbilstoši “koģenerācijas shēmām”) pilsētas TEC notika, tiešā veidā iesaistoties J. Lāčplēsim  un “Siltumtīklu” darbiniekiem, piemēram, vadītājam Andrejam Kuzņecovam.

“Koģenerācijas shēmas” nozīmē to, ka privātuzņēmumi ražo elektrību un par paaugstinātu tarifu pārdod to valstij. Tomēr elektrības ražošanas rezultātā rodas bezmaksas siltums. Neticēsiet: to pārdod Daugavpils iedzīvotājiem.

Tas ir, biznesmeņi pārdod pilsētas iedzīvotājiem siltumu, ko tie ieguvuši bez maksas! Domes dokumentos J. Lāčplēsis to sauc par atlaidi!

[2] Pirmā “Siltumtīklu” jaudu privatizācija sākās 2008. gadā. Tādā veidā TEC-3 parādījās firma “BK Enerģija”. Pilsētas mērs tajā laikā bija Rita Strode, “Daugavpils siltumtīklu” Valdes priekšsēdētājs – J. Lāčplēsis.

2009. gadā, turpinot “Siltumtīklu” privatizāciju, TEC-2 uzradās vēl viena firma – “Latneftegaz”. Visos gadījumos notika iepirkumu konkursi, bet šajā reizē J. Lāčplēsis “Siltumtīklu” jaudas vienkārši bez maksas nodeva Vladimira Ribņikova firmai – to Valsts kontrole jau ir atzinusi par nelikumību. Un, acīm redzot, par tieši šo jaudu nodošanu apmaiņā pret 200 000 latiem šodien stāsta daudzi liecinieki un to laiku notikumu tiešie dalībnieki.

2010. gadā, “Siltumtīklu” privatizācijai turpinoties, TEC-1 nodibinājās vēl viena firma – “Cefus”. Arī šo lēmumu par privātuzņēmumu piesaisti pieņēma pilsētas mērs Jānis Lāčplēsis.

“Siltumtīklu” slēptie fakti pārsteidza! Privātiem uzņēmumiem pēdējos astoņos gados “Siltumtīkli” no pilsētas budžeta izmaksājuši 36 miljonus eiro (neskaitot PVN). Visa nauda nonākusi biznesmeņu kabatās, bet to taču varēja apgūt pati pilsēta, kas ļautu samazināt siltuma tarifus un NEsadārdzinātos pašu ražotā siltuma pašizmaksa.


Tas ir, 32 miljonu izmaksu privātfirmām nodrošināja un garantēja mērs Jānis Lāčplēsis personīgi! 

lv_4

[3] Kopš 2012. gada pilsētas iedzīvotājiem pārdotais apjoms samazinājies vidēji par 5 % gadā. Tā notiek objektīvu iemeslu dēļ: sarūk pilsētas iedzīvotāju skaits.

PAS “Daugavpils siltumtīkli” saražotās un no ārpakalpojumiem iepirktās, siltumtīklos padotās siltuma enerģijas apjoms, kā arī izdevumi laikā no 2012. līdz 2015. gadam.

lv_3
Sarūkot iedzīvotāju skaitam, “Siltumtīkli” paši sevis saražotā siltuma apjomu ir samazinājuši divas reizes. Tomēr divreiz ir pieaudzis iepirkumu apjoms no privātfirmām “Cefus”, “BK Enerģija”, “Latneftegaz” – no 114 582 MWh (megavatstundām) 2012. gadā līdz 207 967 MWh 2015. gadā.

Secināms, ka J. Lāčplēsis savā iepriekšējā mēra amata periodā ne tikai daļēji privatizējis visus trīs TEC, bet arī iepriekšējo četru gadu laikā palielinājis siltuma iepirkuma apjomu tieši no tiem.

Šobrīd visas minētās privātfirmas pilsētai piegādā jau 52 % no tai nepieciešamā siltuma, lai gan vēl 2012. gadā šis rādītājs bija tikai 24 %. Tas ir, kamēr J. Lāčplēsis atrodas pie varas, privātās rokās nonākuši vēl 28 % no “Siltumtīklu” jaudas, precīzāk – PRIVATIZĒTI!

lv_2
Iespēja netika izmantota J. Lāčplēša dēļ, kas nāca pie varas 2013. gadā un parūpējās par to, lai šī licence tiktu zaudēta, vienlaikus palaižot garām iespēju apgūt 20 miljonus Eiropas fondu naudas. Ar to pašu, kā uzskata Valsts kontrole, netika nodrošināts siltuma tarifu samazinājums pilsētas iedzīvotājiem. [4] Arī tas vēl nav viss. Revīzijas gaitā Valsts kontrole atrada dokumentus, kas “Siltumtīkliem” dod iespēju uz Ekonomikas Ministrijas izsniegtu licenču pamata patstāvīgi ražot elektroenerģiju un siltumu (koģenerācija).

Grūti iedomāties, cik lielā mērā tāda bezdarbība iespējama bez savtīgiem nolūkiem. Šādu rezultātu, kā zināms, spēj panākt korupcija. Kā Vladimiram Ribņikovam un Andrejam Dozorcevam izdevās pārliecināt J. Lāčplēsi nepildīt savus amata pienākumus, kas novedis pie tā, ka Dome zaudējusi pati savu elektroenerģijas ražotāja licenci, varam tikai minēt. Ka tas izdarīts ar mērķi privātuzņēmējiem nodrošināt divtik lielu, kā redzams pēc skaitļiem, siltuma iepirkumu – par to šaubu nav.

7

[5] Neskaitot pilsētas iedzīvotāju mānīšanu, pārdodot viņiem bezmaksas siltumu, “Siltumtīklus” privatizējušās privātfirmas (ar J. Lāčplēša rokām) ļaunprātīgi izmanto valsts atbalstu, pārdodamas “Latvenergo” elektrību pēc paaugstināta tarifa un izmantodamas “koģenerācijas turbīnu dalīšanas shēmas” līdz 1 MWh.

Tieši tādu shēmu dēļ paaugstinās elektroenerģijas tarifs visiem Latvijas iedzīvotājiem! Tas ir, par tā saukto atbalstu mazajiem uzņēmumiem (līdz 1 MWh) maksā visi Latvijas iedzīvotāji!

2

Atbilstoši Ekonomikas Ministrijas atskaitēm:

[5.1] J. Lāčplēsis atbilstoši “koģenerācijas shēmām” TEC-3 strādājošajai SIA “BK Enerģija” ir nodrošinājis virspeļņu vidēji 1,7 miljonus eiro gadā.

3

[5.2]  J. Lāčplēsis atbilstoši “koģenerācijas shēmām” TEC-2 strādājošajai SIA “Latneftegaz” ir nodrošinājis virspeļņu vidēji 3 miljonus eiro gadā.

4

[5.3] J. Lāčplēsis atbilstoši “koģenerācijas shēmām” ir TEC-1 strādājošajai SIA “CEFUS” nodrošinājis virspeļņu vidēji 3 miljonus eiro gadā.

5

Visu šo virspeļņu Daugavpils “Siltumtīklos” strādājošajām firmām, firmām, kas pilsētā sākušas darboties tieši pēc J. Lāčplēša pieņemtajiem lēmumiem, apmaksā nevis vienkārši valsts, bet ikviens no mums, kas maksā ikmēneša elektrības rēķinus!

[6] Īpašu interesi izraisījuši “Siltumtīklu” (J. Lāčplēša) līgumi tieši ar firmām “Cefus” (TEC-1) un “Latneftegaz” (TEC-2).

“Cefus” apgrozījums visu šo laiku bijis 5 līdz 6 miljoni gadā, savukārt “Latneftegaz” apgrozījums no 3,366 miljoniem eiro 2012. gadā pieaudzis līdz 9,004 miljoniem eiro 2015. gadā.

Acīm redzams, ka pilsētnieku vajadzībām iepirktais siltuma daudzums pieaudzis (skat. [3] punktu) uz tā rēķina, ka pieaugušas tieši “Latneftegaz” jaudas. Tieši par to šobrīd stāsta kukuļošanas liecinieki. Vēl agrāk uz šo līgumu nelikumību norādīja Valsts kontrole.

TEC-1 un TEC-2 teritorijās turklāt kā apakšuzņēmēji sākuši strādāt “Latneftegaz” un “Cefus” “dvīņubrāļi”, kas visi kopā pieder vienai firmai – “IIG Energy”:

❗️“Biosil” – apgrozījums no 1,546 miljoniem eiro 2012. gadā pieaudzis līdz 2,484 miljoniem eiro 2015. gadā.

❗️“Dienvidlatgales Īpašumi” – apgrozījums no 1,165 miljoniem eiro 2012. gadā pieaudzis līdz 2,508 miljoniem eiro 2015. gadā.

❗️“RB Vidzeme” – apgrozījums no 1,486 miljoniem eiro 2012. gadā pieaudzis līdz 2,512 miljoniem eiro 2015. gadā.

❗️“B-Energo” – apgrozījums no 1,458 miljoniem eiro 2012. gadā pieaudzis līdz 2,483 miljoniem eiro 2015. gadā.

Un, kā atklājies, nauda nonāk Kipras “ofšorā”, kas pieder tam pašam V. Ribņikovam un A. Dozorcevam!

lv_1
8

SECINĀJUMI 

Daugavpils mērs Jānis Lāčplēsis neiebilst “Siltumtīklu” privatizācijai. Viņš tos jau ir privatizējis! Un viņš cīnās, lai tās pašas shēmas turpinātu darboties. Viņš runā nevis saviem vārdiem, bet teic pilsētas “Siltumtīklu” privatizētāju apmaksātas runas.

Izejot no visa iepriekš izklāstītā varu jums ziņot, ka Ģenerālprokuratūra ir sākusi izmeklēšanu, Ekonomikas Ministrijai savukārt uzticēts izvērtēt visas shēmas un licenču izsniegšanu.

Neticu, ka Domes koalīcija – R. Strode, P. Dzalbe, A. Mirskis, J. Zaicevs un citi – par šīm shēmām un pilsētas naudas nopludināšanu Kipras firmām nav zinājuši.

Jums, cienījamie pilsētas iedzīvotāji, jālemj – izmest viņus vēstures mēslainē vai celt tronī!

Atpakaļ

Komentēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *