prioritates

Manas prioritātes (0)

6.02.2014

Manas prioritātes

Lai risinātu iedzīvotāju un kopējās valsts problēmas ir nepieciešama politiskā griba un rīcībspējīga valdība. Diemžēl, kopš 2011.gada abas valdības ne tikai nav spējušas ieklausīties sabiedrībā un domāt par iedzīvotāju labklājību un valsts attīstību, tās pat nebija spējīgas kaut nedēļu noturēties bez savstarpējiem kašķiem un apvainojumiem.

Šobrīd pie varas esošās partijas rīkojas ar valsti jau vairāk nekā 20 gadus. Tieši tās, mainoties vietām, vienai pārtopot par otru, apmainoties biedriem, apvienojoties vai un pārsvarā tomēr šķeļoties, ir panākušas, ka mūsu valsts ir ceturtā nabadzīgākā Eiropas Savienībā (ES), bet Latvijas izdevumi sociālajai aizsardzībai ir zemākie ES.

Cilvēks kā valsts prioritāte

Valsts primārais uzdevums ir rūpēties par katru cilvēku, kas tajā mīt. Cilvēki ir mūsu valsts galvenā vērtība. Diemžēl pēdējos gadus pie varas esošie par to atceras vien priekšvēlēšanu debašu laikā, bet kad pienāk brīdis lemt par budžeta un līdz ar to arī valdības prioritātēm, šīs rūpes izkūp nebūtībā. Nedz izglītība, nedz veselības aprūpe vēl nekad nav bijušas reālas prioritātes, šīm nozarēm nekad nav piešķirts vismaz puslīdz pietiekošs finansējums.

Sociālā atbildība

Valdībai jānodrošina, ka ikviens, nokļūstot grūtā situācijā, saņem atbalstu un palīdzību. Cilvēkam savā valstī jājūtas droši, visās šī vārda nozīmēs. Tieši tādēļ valstij arī tiek maksāti nodokļi. Palīdzība ja ir zaudēts darbs, ikvienam pieejama un kvalitatīva medicīniskā aprūpe, pienācīga pensija vecumdienās. Palīdzība tiem, kam tā ir nepieciešama – valsts primārais uzdevums. Līdzekļi valsts lielākās bērnu slimnīcas remontam pilnā apmērā jāpiešķir no valsts budžeta, nevis jāvāc kā ziedojumi no iedzīvotājiem.

Iedzīvotāju labklājība

Otrs ne mazāk svarīgs valsts uzdevums – netraucēt tiem, kas rada darba vietas. Valstij jāatbalsta uzņēmējdarbība, nevis jātraucē tai.  To var nodrošināt stabila un prognozējama nodokļu sistēma, nepārspīlētas un saprotamas birokrātiskās procedūras, valsts pārvalde, kas strādā rezultātam, nevis atskaitēm.

Drošība, atklātība un godīga rīcība ar valsts resursiem

Liepājas Metalurga bankrots, labi strādājošās bankas Citadele pārdošana, simtiem tūkstošiem kas samaksāti fiktīvajiem Prudentia konsultantiem, neizdevīgā Lattelecomun LMT apvienošana, lēmumi, kas tiek pieņemti šaurā lokā slēgtās Ministru kabineta sēdēs vai koalīcijas intrigu rezultātā, slepenie dokumenti par valsts kapitālsabiedrību tēriņiem, specdienestu patvaļa, noklausīšanās skandāli un cilvēktiesību neievērošana. Diemžēl, tas ir tikai neliels saraksts ar šīs valdības sastrādāto. Un tā turpināties nevar.

Turpinoties šādai praksei nav iespējams panākt, ka Latvija kļūst par patiesi attīstītu, pārticīgu un demokrātisku valsti. Ar šādu pieeju līdzekļi bērnu slimnīcas remontam valsts budžetā neatradīsies nekad.

Saliedētība un sadarbība

Sašķelta sabiedrība nevar būt stabilas un labklājīgas valsts pamatā. Sasniegt maksimālus panākumus valsts un katra personīgajā attīstībā mēs varam vienīgi, ja gribam un spējam būt saliedēti, cienīt viens otru, sadarboties un virzīties uz kopīgu mērķu sasniegšanu.

Mēs esam maza valsts ar vien diviem miljoniem iedzīvotāju. Latvijas valdības uzdevums – saliedēt šos divus miljonus.