Par izglītības ministra Šadurska demisiju

flickr.com

Par izglītības ministra Šadurska demisiju (0)

27.10.2016

“Zaļo un zemnieku savienība”, “Vienotība” un Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” ir vienojušās izveidot valdību – kas būs balstīta mērķtiecīgās, ar sociālajiem un sadarbības partneriem izdiskutētās reformās, paaugstinot cilvēku un Latvijas vērtīgo resursu atdevi tautsaimniecībā un panākot augstāku sabiedrības dzīves kvalitāti.

Valdības darba prioritātes ir – reformas izglītībā un zinātnē. Valsts drošība un nacionālā identitāte. Ģimenes dzīves kvalitāte un sociālais nodrošinājums.

Valdības darba īstenošanā nozīmīga loma ir dialogam ar sabiedrību, uzsverot ikviena Latvijas iedzīvotāja nozīmīgo lomu un līdzatbildību valsts attīstībā. Reformas nes pārmaiņas un jaunu realitāti, tādēļ sabiedrība jāiesaista to īstenošanā un jāizglīto par ieguvumiem.

Vienosimies par ilgtermiņa risinājumu pirmsskolas pedagogu finansēšanā.

M.Kučinska vadītās valdības izglītības ministrs Kārlis Šadurskis – šo apņemšanos nav izpildījis.  Sākotnējie solījumi – bērnudārzu pedagogiem, kuri strādā ar bērniem līdz piecu gadu vecumam un kuriem algas maksā pašvaldības, ka pedagogu atalgojuma reforma uz visiem pedagogiem attieksies vienādi, bet vēlāk paredzot atkāpes, ka algas pieaugums pirmsskolas pedagogiem tomēr būtu jānodrošina pašvaldībām, pārkāpj tiesības uz taisnīgu atalgojumu un neliecina par labu pārvaldību.

Pārliekot atbildības nastu pašvaldībām – obligāti palielināt algas no pašreizējiem 420 eiro par 30 stundu slodzi līdz 560 eiro par 40 stundu slodzi, bet jebkāda papildus finansējuma piešķiršanas no valsts puses – pēc būtības lika pašvaldībām visā Latvijā algas palielināt minimāli? turklāt to darīt uz pedagogu likmju samazināšanas rēķina.

Izglītības ministra pieeja palielināt bērnudārzu pedagogiem slodzi, samazinot algu par vienu nostrādāto stundu – cilvēkiem, kuri rūpējas par svarīgāko – mūsu bērniem, neveicina valdības deklarācijā ietverto apņemšanos paaugstināt dzīves kvalitāti.

Mērķtiecīgas, ar sociālajiem un sadarbības partneriem izdiskutētas reformas

Izglītības ministrs Kārlis Šadurskis ieviešot jauno atalgojuma modeli

 • No skolotāju algām atvēlētajiem deviņiem miljoniem eiro 1,7 miljoni palikuši neizmantoti. Algas pieauga 72% skolu, bet 219 skolās pedagogi par darbu saņēma mazāk. Turklāt ne visās skolās, kur vidēji algas pieauga, katrs skolotājs saņēma lielāku atalgojumu. Lauku skolās pašlaik esot vērojama vēl sliktāka situācija, nekā bijusi iepriekš. Īpaši skolās, kur audzēkņu skaits nesasniedz simtu, algas samazinās, vienlaikus samazinoties likmēm jeb slodzei – iepriekš bija viens skolotājs pret astoņiem bērniem, tagad jau viens pret desmit.
 • IZM darbojas pēc “nozares tracināšanas principa” – bez sarunām ar sociālajiem partneriem ir mēģinājumi slepeni virzīt uz valdības sēdi ar izglītības nozari saistītus būtiskus lēmumus, piemēram – grozījumus vispārējās izglītības likumā par valsts ģimnāziju un speciālo izglītības iestāžu pārņemšanu  no pašvaldībām, sešgadīgo bērnu apmācība no 1.klases, u.c..
 • No pedagogu darba samaksai paredzētajiem 9 milj, euro 1.7 milj ir palikuši nesadalīti un IZM šos līdzekļus sākotnēji mēģināja novirzīt citām funkcijām, nevis pedagogu algām – naudu pedagogu darba samaksai vienkārši nozaga
 • Diskriminē pilsētas, nosakot atšķirīgu attiecību normētā skolēnu skaita attiecībai pret vienu pedagoga mēneša darba likmi Rīgā (16,5:1) un pārējās republikas pilsētās (15,5:1);
 • Ignorē OECD aizrādījumus par nepieļaujamām atšķirībām pedagogu atalgojumā, kuri veic vienu un to pašu darbu;

Reformas rezultātā Rīgas pilsētā:

1632 pedagogi no 01.09.2016 saņem mazāku atalgojumu, no kuriem 86% gadījumos ir samazināta pedagoga slodze, 27% gadījumos samazināta pedagoga samaksa par likmi (30 stundas), 56% gadījumos algas samazinājums ir saistīts ar pedagoga darba kvalitātes piemaksas samazinājumu. Patieso atalgojuma apmēru pedagogi uzzina mēnesi vēlāk.

Reformas rezultātā Daugavpils pilsētā:

Reformas pamatā ir nevis atalgojuma palielināšana, bet algas aprēķinu sistēmas izmaiņas. Alga samazinājās 22% pilsētas pedagogu, 14% algas palika nemainīgas, pārējo 59% atalgojums palielinājās, bet uz – slodzes palielinājuma rēķina. Valsts ģimnāzija -1, -37,06. Daugavpils vienības pamatskola -12,21.

Tīnūžu pamatskola

Skolotājiem ir vismaz 30% no algas mazāk. Tad jūs iedomājieties – pedagogam sanāk strādāt praktiski par minimālo algu ,” stāsta Tīnūžu pamatskolas skolotāja Irita Medne.

Ikšķiles novads

Lai novērstu algas dramatisko samazinājumu, no rīta sasaukta domes ārkārtas sēde. Deputāti nolēma no pašvaldības budžeta palielināt finansējumu skolotājiem, kas ļauj novērst algu samazinājumu. Ja dome to nevarētu atļauties, Tīnūžu pamatskolu nāktos slēgt.

 • Cesvaines novads – Cesvaines internātpmsk -6 ped, 93,20
 • Dundagas novads – Mazirbes internātpmsk -2 ped, +0,69
 • Rēzeknes novads – Tiskādu speciālā internātpamatskola -9 ped, +18,57
 • Salaspils 1.vidusskola  -89,34
 • Dagda – Aleksandrovas internātpamatskola -49,88
 • Ludzas pilsētas ģimnāzija -1 ped, -9,79
 • Talsu valsts ģimn -40,07
 • Pļaviņu novada ģimn -9
 • Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimn -1, +5,32
 • Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimn -4, -34,37

K.Šadurskis Latvijas radio – 1. septembrī – Neviena pedagoga algai pēc skolotāju atalgojuma jaunā modeļa ieviešanas nevajadzētu samazināties. Lielāku algu saņēmējiem atalgojuma pieaugums būs mazāks. Taču viņš zināja, ka lielākās pedagogu algas – saruks. IZM arī skaidri zināja, ka lauku pašvaldības neslēgs skolas pat tikai ar 20 skolēniem. Slodzē iekļauto stundu skaits un normētā skolēnu skaita koeficienti atkarībā no iedzīvotāju blīvuma – kaut kāda ierēdņa izsapņots murgs. Bet problēma, kad bērni no lauku apvidiem tiek vesti uz skolām pilsētās – palikusi novārtā.

Tajā pašā laikā izglītības ministrs neslēpj – tiek samazināts budžeta finansējums internātskolām, kas tuvāko gadu laikā novedīs pie to slēgšanas.

Izglītības reformas rezultātā kopumā tika no darba atbrīvoti 440 pedagogi. 108 pedagogi ir izteikuši vēlmi vērsties Satversmes tiesā! Tā nav skolotāju algu reforma! Faktiski – tā ir iepakotā pedagogu atlaišanas reforma – un drosmes to atzīt ministram nav. Turklāt ministrs nozarē savā starpā ir sarīdījis – Rīgu un pārējās pašvaldības, pašvaldību skolas, pedagogus.

Valdības darba prioritātes ir – reformas izglītībā un zinātnē.

Izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis tuvāko trīs gadu laikā iecerējusi samazināt valsts finansētās budžeta vietas augstskolās par gandrīz 5500. Un uz tā rēķina līdzekļus virzīt akadēmiskā personāla atalgojumam, kas nepieciešams, īstenojot pedagogu atalgojuma reformu.

Izglītības ministram ar pedagogu sarīdīšanu ir bijis par maz. Turpmāk akadēmiskā personāla atalgojuma pieaugums, ko noteikti pasniedzēji ir pelnījuši, tiks nodrošināts uz valsts dotētas augstākās izglītības rēķina.

Tikai pēc budžeta iesniegšanas Saeimā, izglītības ministrs pamodās. Un šoreiz pat ne izglītības ministrs, bet jau valdības vadītājs ir uzņēmies apsolījumu izveidojušos problēmu atrisināt.

Turklāt – nav pat ne smakas no reformām izglītībā – virzoties uz valsts dotēto augstāko izglītību kā tas ir Igaunijā, Vācijā, Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Čehijā.

Tajā pašā laikā izglītības ministru neuztrauc – kāpēc piemēram, Daugavpils novadā – tikai 44% absolventu iestājas augstskolās?

Valsts drošība un nacionālā identitāte.

Turpmāk, Izglītības kvalitātes valsts dienests vērtēs vai izglītības iestādē strādā pedagogs, kas ir nelojāls Latvijas Republikai un tās Satversmei, arī Satversmes preambulai. Piedāvātais regulējums neatbilst ne valsts drošības pamatnostādnēm, ne arī pašai Satversmei un viennozīmīgi ir vēršanās pret pedagogu izteiksmes brīvību un viedokļu daudzveidību; lai apklusinātu jebkuru cilvēku, kurš Latvijā skolā atļaujas būt ”nepareizs”; Nedrīkst izglītību sasaistīt ar kaut kādu viedokļu apkarošanu. Ar dažādu metožu palīdzību ir jāmāca cilvēkam domāt kritiski. Nevis vienkārši atgremot pareizās atbildes.

Kas tā par “pareizo attieksmi”? Šie grozījumi ir solis policejiskas valsts virzienā. Persona (pedagogs), ar kuru izbeigtas darba tiesiskās attiecības, ja tā nav bijusi lojāla Latvijas Republikai un tās Satversmei, vai arī nav pildījusi / pārkāpusi savu pedagoga pienākumu, nevarēs ieņemt pedagoga amatu piecus gadus pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas. Faktiski – tiks piemērotas Krimināllikumā paredzētie sodi. Turklāt, piedāvātie grozījumi ir tik nekvalitatīvi sagatavoti, ka pat pašam izglītības ministram nav skaidrs saskaņā ar kādu Darba likuma normu tie tiks piemēroti.

Turklāt pašā izglītības ministrijā, neskatoties uz to, ka lojalitātes kritērijs jau ir iestrādāts 2015.gadā – nav izstrādāti kvalitātes kritēriji audzināšanas darbam, nav izstrādāti ieteikumi pedagogiem audzināšanas vadlīniju ieviešanai praksē.

Cienījamie kolēģi. Valdošās koalīcijas pārstāvji. Balsojums par izglītības ministra Šadurska kunga atbilstību ieņemamajam amatam, ir balsojums par to, cik sekmīgi viņš ir pildījis savus amata pienākumus. Katrs no Jums nāk no kādas pilsētas, kāda miesta. Jau tā nepopulārākais ministrs valdībā – skaidru valodu runāt nevēlas. Šadurskis ir pievīlis tur strādājošos internātskolas, pirmsskolas pedagogus, skolu un ģimnāziju skolotājus, augstskolu pasniedzējus un studentus. Šadurskis ir iecirtis robus visu pašvaldību budžetos un darba rādītājos. Ministrs nav īstenojis nevienu reformu, nav izpildījis nevienu no Kučinska valdības deklarācijas ietvertiem punktiem. Ministrs ir nelojāls Latvijas Republikas Satversmei. Nepārstāv Latvijas valsts un Latvijā dzīvojošo cilvēku intereses. Viņa vārdi ir kā salti meli.

Atpakaļ

Komentēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *